ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά την διάρκεια της πανδημίας οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στα προγράμματα της σουίτας της Adobe ( Mastercollection CS5.5 ) μέσω της ιστοσελίδας https://cutapps.cut.ac.cy όπου μπορούν να ενωθούν και να δουλεύουν τα προγράμματα που είναι εγκατεστημένα στους server του πανεπιστημίου.

Μέσω της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου το Τμήμα μπορεί να έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μαθήματα/tutorials για λογισμικό και άλλα θέματα συναφή με τον κλάδο. Για όλα τα ποιο κάτω επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Τμήματος.

LinkedIn Learning (Lynda.com)

 

MASTERCLASS,  (μόνο με άδεια του διδάσκοντα, συμβουλευτείτε τον)

Pluralsight (μόνο με άδεια του διδάσκοντα, συμβουλευτείτε τον)

Skillshare (περιορισμένες άδειες)


Υπενθυμίζουμε ότι το Πανεπιστήμιο παρέχει Δωρεάν Πρόσβαση σε διάφορα Λογισμικά.  

Συνεργασία μέσω της Microsoft Imagine: Εγγραφή μέσω του συνδέσμου και δωρεάν πρόσβαση σε λογισμικά όπως:  Windows OS, MS Office (Word, Excel, PowerPoint κ.α.)

Συνεργασία με Autodesk: Εγγραφή μέσω του συνδέσμου http://students.autodesk.com και δωρεάν πρόσβαση σε λογισμικά όπως: Autodesk Maya

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ.