Μαρία Λεωνίδου

thumbnail_3D model.jpg

Σεμινάριο Μαρίας Λεωνίδου

 

Eργαστήριο / Παρουσίαση

MAD Lab (Κτίριο Ποταμίτης)

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου, 15:00 - 18:00