Σεμινάριο από τους
Κωνσταντίνο Οικονομίδη,
Χριστίνα Σκαρπάρη
και Μάρκο Γεωργίου

thumbnail_From Mr Christakkos Home.jpg

Σεμινάριο από τον Κωνσταντίνο Οικονομίδη,

τη Χριστίνα Σκαρπάρη

και τον Μάρκο Γεωργίου

 

Eργαστήριο / Παρουσίαση

MGA Makerspace, Εργαστήριο Τέχνης και Σχεδιασμού (Πανόραμα)

Πλατεία Ηρώων Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σάββατο15 Δεκεμβρίου, 16:00 - 19:00