ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

ΕΓΡΑ 24 άτομα

ΕΑΤ 25 άτομα   

KTiSiS 17 άτομα

Νέο Φωτογραφικό Εργαστήριο 25 άτομα

Νέο Εργαστήριο Animation 12 άτομα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

 
 

25245039