Λογισμικά

Κατά την διάρκεια της πανδημίας οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στα προγράμματα της σουίτας της Adobe (Mastercollection CS5.5) μέσω της ιστοσελίδας https://cutapps.cut.ac.cy όπου μπορούν να ενωθούν και να δουλεύουν τα προγράμματα που είναι εγκατεστημένα στους server του πανεπιστημίου.

Δείτε εδώ.

 

Μέσω της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου το Τμήμα μπορεί να έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μαθήματα/tutorials για λογισμικό και άλλα θέματα συναφή με τον κλάδο, https://www.mgamakerspace.com/software


 

LinkedIn Learning (Lynda.com, περιορισμένες άδειες,  συμβουλευτείτε την Άντρη Ιωάννου)

 

MASTERCLASS (μόνο με άδεια του διδάσκοντα, συμβουλευτείτε την Θεοπίστη Στυλιανού-Λάμπερτ)

 

Pluralsight (μόνο με άδεια του διδάσκοντα, συμβουλευτείτε τον Δώρο Πολυδώρου)

 

Skillshare  (μόνο με άδεια του διδάσκοντα, συμβουλευτείτε τον Όμηρος Παναγίδη)


 

Υπενθυμίζουμε ότι το Πανεπιστήμιο παρέχει Δωρεάν Πρόσβαση σε διάφορα Λογισμικά.  

 

Συνεργασία μέσω της Microsoft Imagine: Εγγραφή μέσω του συνδέσμου και δωρεάν πρόσβαση σε λογισμικά όπως:  Windows OS, MS Office (Word, Excel, PowerPoint κ.α.)

 

Συνεργασία με Autodesk: Εγγραφή μέσω του συνδέσμου http://students.autodesk.com και δωρεάν πρόσβαση σε λογισμικά όπως: Autodesk Maya

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ. Συμβουλευτείτε τον Δώρο Πολυδώρου.